Firma ENERGOREM dysponuje wysoce wykwalifikowany zespołem, który posiada doświadczenie zawodowe w szeroko rozumianych branżach przemysłowych jak:

 • energetyka,
 • ropa, nafta, gaz;
 • rurociągi technologiczne, przesyłowe i wszelkiego rodzaju instalacje rurowe;
 • konstrukcje stalowe.

Firma ENERGOREM posiada również szereg uprawnień pozwalających wykonywać prace naprawcze, modernizacyjne i wytwarzać urządzenia ciśnieniowe w zakresie montażu dla urządzeń podległych UDT jak:

 • Kotłów parowych
 • Kotłów wodnych
 • Zbiorników stałych ciśnieniowych
 • Zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących
 • Zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych
 • Rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem
 • Rurociągów przesyłowych do materiałów palnych
 • Rurociągów technologicznych do materiałów palnych
 • Rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących
 • Rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących
 • Zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych

 

Ponadto firma ENERGOREM posiada bogate doświadczenie w zakresie prefabrykacji i montażu urządzeń i instalacji ciśnieniowych na zgodność z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2014/68/UE (PED).

Certyfikaty: