W samym 2020 roku realizowaliśmy następujące zadania:

 • Remonty doraźne i awaryjne części ciśnieniowych kotłów wodnych i parowych, urządzeń i sieci wysokiego i niskiego ciśnienia oraz urządzeń towarzyszących
 • Naprawy doraźne i awaryjne kotłów parowych (część ciśnieniowa) wraz z instalacją ciśnieniową
 • Modernizacja/remont kotła K1 w Elektrowni Jaworzno III
 • Prefabrykacja, dostawa i montaż instalacji przykotłowych, kanałów spalinowych, modernizacji stacji gazowej drugiego stopnia, prefabrykacja i zabudowa nowej stacji gazowej pierwszego stopnia oraz modernizacja pomieszczeń transformatorów, rozdzielni oraz sterowni kotłów, dla modernizowanych kotłów parowych KP6 i KP7 na wydziale EC-3 w Głogowie
 • Zabudowa gazociągów obejściowych w obszarze Wydziału P-26
 • Naprawa awaryjna kotła biomasowego w Ostrołęce.
 • Remont części ciśnieniowej kotła OP 650 050 oraz rurociągów wysokoprężnych łączących kocioł z turbiną dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra – Blok nr 7
 • Naprawa instalacji obiegu skrubera na terenie HM Głogów
 • Prace na obrotowych podgrzewaczach powietrza kotła K2 w EC Wrocław
 • Remont obrotowych podgrzewaczy powietrza kotła K1 w EC Wrocław
 • Wymiana łożysk nośnych i prowadzących oraz usunięcie drobnych usterek na obu wymienionych podgrzewaczach przy remoncie kotła KW3
 • Prace monterskie przy realizacji modernizacji konstrukcji wsporczych estakad nawęglania w EC Wrocław
 • Prace montersko-spawalnicze przy remoncie kotła K2 w EC Wrocław
 • Wymiana regazyfikatora – przejście mechaniczne i antykorozyjne niezbędne do wykonania ze względów technologicznych LNG Świnoujście
 • Wykonanie prac monterskich z zakresu wymiany przepływów bilansowych w EC Czechnica i EC Wrocław
 • Prace spawalnicze i monterskie na obiektach Kogeneracji w EC Wrocław i EC Czechnica
 • Wymiana kolan stalowych części ciśnieniowej kotła w EC Toruń
 • Naprawa awaryjna kotła w Elektrowni Ostrołęka
 • Wymiana kompensatora na kanale skośnym instalacji Solinox w HM Legnica
 • Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o silniki gazowe o mocy elektrycznej 8MW z możliwością produkcji chłodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Ujeźdźcu Małym.
 • Wykonanie prac w Stora ENSO Ostrołęka
 • Remont części ciśnieniowej kotłów typ OP 650 050 w Elektrowni Dolna Odra na bloku nr 5
 • Remont kotłów typ OP 650 050 w Elektrowni Dolna Odra na bloku nr 5
 • Odtworzenie wymiennika ciepłowniczego KOX w PGE Gorzów Wielkopolski
 • Wykonanie prefabrykacji dwóch kolektorów wody KT i dostawa
 • Wymiana regazyfikatora – prace mechaniczne i antykorozyjne niezbędne do wykonania ze względów technologicznych LNG Świnoujście
 • Wykonanie instalacji technologicznych (w tym demontażowych i montażowych) – prace wewnątrz kotłowni gazowej w ramach II Etapu Inwestycji – po zabudowie 2 kotłów gazowych w terminie wrzesień 2020
 • Przeglądy serwisowe oraz naprawy doraźne dmuchaw zainstalowanych na IPK Wydziału P-1
 • Nadzór nad pracami remontowymi na obrotowych podgrzewaczach powietrza kotła K-6 w El. Rybnik

W samym 2020 roku realizowaliśmy następujące zadania:

 • Disassembly of the Heat Recovery Steam Generator (Boiler) after Solar Titan gas turbine to P.P.U Energorem (contractor) in Heinsberg, Germany
 • Mechanical and electrical part of filter modification

 • Prace monterskie oraz montersko-spawalnicze na terenie Mondi Dynas Vaja w Szwecji.